Ansatte

Oddmund Kårevik. Fotograf: Nikolaj Blegvad
Oddmund Kårevik
Biblioteksjef
E-post: oddmund.karevik@enebakk.kommune.no
Telefon: 951 27 375
Britt Weng Stubberud. Fotograf: Nikolaj Blegvad
Britt Weng Stubberud
Konsulent
E-post: biblioteket@enebakk.kommune.no
Telefon: 64 99 21 90
Anne-Cathrine Kristiansen. Foto: Nikolaj Blegvad
Anne-Cathrine Kristiansen
Barnebibliotekar
E-post: anne-cathrine.kristiansen@enebakk.kommune.no
Telefon: 995 81 552
Vera Veum. Fotograf: Nikolaj Blegvad
Vera Veum
Barne- og ungdomsbibliotekar og prosjektbibliotekar med ansvar skole
E-post: vera.signy.veum@enebakk.kommune.no
Telefon: 413 62 662

Kontakt biblioteket

Enebakk bibliotek
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk
Tlf:  64 99 21 90
e-post: biblioteket@enebakk.kommune.no

Om biblioteket

Enebakk bibliotek ligger i Kirkebygda, i tilknytning til Enebakk rådhus.

MEDIER TIL UTLÅN: På biblioteket kan du låne bøker, tidsskrifter, tegneserier, lydbøker, språkkurs, dataspill, film og lokalhistorie.
E-bøker kan lånes via appen Bookbites. Les mer om Bookbites og hvordan du laster ned appen her.
Dersom du trenger bøker som Enebakk bibliotek ikke har, kan vi skaffe dem for deg.
Bøker kan leveres på biblioteket eller i kassene på Vågsenteret og Flateby bensinstasjon.

PC OG INTERNETT: Biblioteket har 1 PC til bruk for publikum og gratis bruk av nett.

ARRANGEMENTER: Biblioteket holder ulike typer litterære arrangementer. Følg med på vår Facebook-side, trykte program og Enebakk Avis.

OPPLEGG FOR SKOLER OG BARNEHAGER: Skoler og barnehager kan ta kontakt med oss for å avtale besøk, høytlesning, bokprat og omvisning. Andreklassinger besøker biblioteket i løpet av skoleåret.

KIKKHULLET: Bruk kikkhullet og få oversikt over våre nyeste innkjøp, hva som blir mest lånt ut, oversikt over nylig innleverte bøker og mye mer. Kikkhullet kan også gi deg tips til lesning med forslag av tilfeldige titler som er inne på hylla.

Du kan også drive slektsgransking, lese aviser, gjøre lekser, lese kommunale sakspapirer og søke informasjon på nettet.

Informasjon om bibliotekbussen i Enebakk kommune finner du her

Velkommen til biblioteket!

Utlånsregler

LÅNEKORT
For å få lånekort må du fremvise legitimasjon. Barn kan få lånekort når de begynner på skolen.
Barn under skolealder kan låne på foresattes lånekort.
Barn og unge under 15 år må ha underskrift av foresatte, som er ansvarlig for deres lån.

  • Lånekortet er personlig
  • Ha alltid med lånekort når du vil låne
  • Du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort

Du plikter å:

  • melde endring av navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
  • melde tap av kort
  • erstatte skadet og tapt materiale

LÅNETID

Bøker, lydbøker, tidsskrifter, tegneserier: 4 uker

E-bøker: 3 uker

DVD-film: 2 uker

Språkkurs: 8 uker

Lån til skoler, barnehager, SFO og institusjoner: 8 uker

FORNYING
Lånetiden kan forlenges, dersom materialet ikke er reservert til annen låner.

PURRINGER OG GEBYRER
Gebyret gjelder fra den dato purringen sendes fra biblioteket.

Voksne:
1. varsel: gebyr kr. 50,–
2. varsel: gebyr kr. 80,- (totalt 130,-)
3. varsel: fullt erstatningskrav (sendes fra kommunens økonomikontor),
ekstra gebyr tilkommer: 130,-

Barn og ungdom under 15 år:
1. varsel: 0,- kr.
2. varsel: 50,- (totalt 50,-)
3. varsel: fullt erstatningskrav (sendes fra kommunens økonomikontor),
ekstra gebyr tilkommer: 80,-

ERSTATNING
Dersom låner mister eller ødelegger materialet må det erstattes, og lånerkonto sperres inntil kravet er gjort opp.
Vi oppfordrer våre lånere til umiddelbart å ta kontakt med biblioteket for å avtale erstatningsmåte innen 2. purring.
Biblioteket fastsetter erstatnings summen etter skjønn på grunnlag av innkjøpspris og evt. slitasje.
Eventuelle erstatningskrav blir sendt fra Enebakk Kommunes økonomiavdeling, og det påløper ekstra kostnader.

TAP AV LÅNERETT
Misbruk av bibliotekets tjenester kan medføre tap av lånerett.

no Norwegian
X