Velkommen til kveldsåpent på skolebibliotekene våren 2020. Skolebiblioteket på Hauglia skole er åpent den første torsdagen i måneden fra kl.16-19 og skolebiblioteket på Ytre Enebakk skole er åpent den siste torsdag i måneden fra kl.16-19. Oversikt for  våren 2020: Hauglia skolebibliotek har åpent : 09.jan, 06.feb., 5.mars, 2. april, 7.mai og 4.juni. Ytre Enebakk skolebibliotek har åpent: 30.jan, 27.feb., 26.mars.,30.april og 28.mai.