Enebakk

bibliotek

Enebakk

bibliotek

Utlånsregler

Bilde av ytterveggen til Enebakk bibliotek.
Foto: Nikolaj Blegvad
Sist oppdatert 30. aug. 2022

LÅNEKORT
For å få lånekort må du fremvise legitimasjon. Barn kan få lånekort når de begynner på skolen.
Barn under skolealder kan låne på foresattes lånekort.
Barn og unge under 15 år må ha underskrift av foresatte, som er ansvarlig for deres lån.

  • Lånekortet er personlig
  • Ha alltid med lånekort når du vil låne
  • Du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort

Du plikter å:

  • melde endring av navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
  • melde tap av kort
  • erstatte skadet og tapt materiale

LÅNETID

Bøker, lydbøker, tidsskrifter, tegneserier, spill: 4 uker

E-bøker: 3 uker

DVD-film: 2 uker

Språkkurs: 8 uker

Lån til skoler, barnehager, SFO og institusjoner: 8 uker

FORNYING
Lånetiden kan forlenges, dersom materialet ikke er reservert til annen låner.

PURRINGER OG GEBYRER
Gebyret gjelder fra den dato purringen sendes fra biblioteket.

Voksne:
1. varsel: gebyr kr. 50,–
2. varsel: gebyr kr. 80,- (totalt 130,-)
3. varsel: fullt erstatningskrav (sendes fra kommunens økonomikontor),
ekstra gebyr tilkommer: 130,-

Barn og ungdom under 15 år:
1. varsel: 0,- kr.
2. varsel: 50,- (totalt 50,-)
3. varsel: fullt erstatningskrav (sendes fra kommunens økonomikontor),
ekstra gebyr tilkommer: 80,-

ERSTATNING
Dersom låner mister eller ødelegger materialet må det erstattes, og lånerkonto sperres inntil kravet er gjort opp.
Vi oppfordrer våre lånere til umiddelbart å ta kontakt med biblioteket for å avtale erstatningsmåte innen 2. purring.
Biblioteket fastsetter erstatnings summen etter skjønn på grunnlag av innkjøpspris og evt. slitasje.
Eventuelle erstatningskrav blir sendt fra Enebakk Kommunes økonomiavdeling, og det påløper ekstra kostnader.

TAP AV LÅNERETT
Misbruk av bibliotekets tjenester kan medføre tap av lånerett.

Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Ansvarlig redaktør: Andreas Halvorsen
Enebakk kommune
Bygget med Libry Content