Utlånsregler

Enebakk bibliotek
Foto: Nikolaj Blegvad
Enebakk bibliotek
Foto: Nikolaj Blegvad
Enebakk bibliotek
Foto: Nikolaj Blegvad
Sist oppdatert 2. jan. 2024

Lånekort

 • For å få lånekort må du fremvise legitimasjon. Barn kan få lånekort når de begynner på skolen.
 • Barn under skolealder kan låne på foresattes lånekort.
 • Barn og unge under 15 år må ha underskrift av foresatte, som er ansvarlig for deres lån.
 • Lånekortet er personlig.
 • Ha alltid med lånekort når du vil låne.

Lånetid

 • Bøker, lydbøker, tidsskrifter, tegneserier, spill og filmer 4 uker.
 • E-bøker: 3 uker.
 • Lån til skoler, barnehager, SFO og institusjoner: 8 uker.

Forlengelse av lån

 • Lånetiden kan forlenges, dersom materialet ikke er reservert til annen låner.

Låners ansvar

 • Låner er ansvarlig for alt som lånes på kortet.
 • Låner er ansvarlig for å melde endring av navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 • Låner er ansvarlig for å melde tap av kort.
 • Det er låners ansvar å erstatte skadet og tapt materiale.

Purringer og gebyrer

 • Gebyret gjelder fra den dato purringen sendes fra biblioteket.

Gebyrsatser for voksne:

 • Første varsel: gebyr kr. 50,–
 • Andre varsel: gebyr kr. 100,- (totalt 150,-)
 • Tredje varsel: fullt erstatningskrav (sendes fra kommunens økonomikontor) I tillegg skylder låner biblioteket 150,- i gebyr.

Gebyrsatser for barn og ungdom under 15 år:

 • Første varsel: 50,- kr.
 • Andre varsel: 100,- (totalt 150,-)
 • Tredje varsel: fullt erstatningskrav (sendes fra kommunens økonomikontor) I tillegg skylder låner biblioteket 150,- i gebyr.

Erstatning

 • Dersom låner mister eller ødelegger materialet må det erstattes, og lånerkonto sperres inntil kravet er gjort opp.
 • Vi oppfordrer våre lånere til umiddelbart å ta kontakt med biblioteket for å avtale erstatningsmåte innen 2. purring.
 • Biblioteket fastsetter erstatningssummen etter skjønn på grunnlag av innkjøpspris og evt. slitasje.
 • Eventuelle erstatningskrav blir sendt fra Enebakk Kommunes økonomiavdeling, og det påløper ekstra kostnader.

Tap av lånerett

 • Misbruk av bibliotekets tjenester kan føre til tap av lånerett.

Kontakt

Sånn bruker du biblioteket

Enebakk kommune
Ansvarlig redaktør: Andreas Halvorsen
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content